Sponsorzy i partnerzy

 

Plastfarb

preview

Wspierają Nas

YKP Bydgoszcz na Facebooku!

Yacht Klub Polski – Bydgoszcz


Klub powstał w dniu 5 czerwca 1934 roku w siedzibie Państwowego Zarządu Wodnego w Bydgoszczy przy ul. Nad Portem 2. Było to już trzecie spotkanie zorganizowane przez inż. Stanisława Tychoniewicza, ówczesnego dyrektora Państwowego Zarządu Wodnego. Na to zebranie przybyło większe grono zapaleńców i entuzjastów żeglarstwa z miasta. Wśród nich wyróżniał się notariusz Stanisław Janicki, Kapitan jachtowy, który był za powstaniem Klubu Żeglarskiego w regionie. Klub przyjął nazwę „Bydgoski Klub Żeglarski” i liczył początkowo 18 członków. Komandorem Klubu wybrano inż. Stanisława Tychoniewicza, natomiast do Zarządu wybrano inż. Ludwika Hermela, asesora Henryka Waśkowskiego i redaktora Andrzeja Kłyszyńskiego.


W 1936 roku Komandorem wybrano notariusza Stanisława Janickiego oraz zmieniono nazwę klubu na Bydgoski Yacht Klub. W tym samym czasie liczba członków wzrosła do 30, Klub posiadał własna przystań drewniana o wymiarze 12 x 7 zlokalizowana przy jazie w Łęgnowie pod Bydgoszczą nad torem regatowym. Flotylla składała się z 4 jachtów śródlądowych, na których pływano na Brdzie i Wiśle, natomiast w porcie jachtowym w Gdyni cumował pełnomorski s/n „Albatros” o powierzchni 50 m k/w żagla, na którym co odważniejsi członkowie klubowi wypływali na Bałtyk.


Od 1936 roku z okazji Święta Morza z inicjatywy Komandora Stanisława Janickiego zorganizowano regaty po Wiśle z Torunia do Bydgoszczy – które są tradycyjnie kontynuowane do dnia dzisiejszego.


W 1938 roku Komandorem Klubu zostaje inż. Ludwik Hermel – poprzedni Sekretarz Zarządu, Kapitan jachtowy – który juz w 1927 roku zorganizował rejs do Danii na s/n „Rybitwa” . Członkami klubu do wybuchu II Wojny Światowej byli w przeważającej części pracownicy Państwowego Zarządu Wodnego i Stoczni Loyda w Bydgoszczy m. in. inż. Józef Graj, Stefan Zybała, Alojzy Landa, Marian Spikowski, dr. Józef Soboczyński, Tadeusz Wasikowski, J. Maćkowiak, B. Komorowski, Stanisław Opiński, Jan Dobrosielski, J. Fryka i inni. Członkowie klubu uprawiali żeglarstwo na torze regatowym zlokalizowanym w Brdyujściu, jak również odbywali rejsy po Wiśle i innych akwenach wodnych przedwojennej Rzeczypospolitej Polski. Cześć członków bardziej zaawansowana uprawiała żeglarstwo morskie, zawijając do rożnych portów Morza Batyckiego. Równocześnie członkowie Bydgoskiego Yacht Klubu szkolili młodzież w żeglarstwie i gruntowali w społeczeństwie bydgoskim znajomość gospodarki wodnej i morskiej.


Niestety – niedługo potem nadszedł czas tragedii narodowej – wybuchła II Wojna Światowa. Dla hitlerowskiego najeźdźcy, Klub, którego członkowie stanęli do obrony Ojczyzny został przeznaczony na zniszczenie. Przez 6 długich lat nie było nad Brda biało czerwonej flagi YKP, nie wróciło wielu z wojny – sprzęt klubowy zdewastowano i zniszczono.


Pierwsze lata po wyzwoleniu w 1945 roku – były wypełnione praca nad odbudowa zniszczonego kraju i na leczeniu ran. Kiedy z wojennej tułaczki z obozów powrócili Bydgoscy zegarze, odrodził się także na nowo do życia Yacht Klub Polski jako oddział, który reaktywowano w listopadzie 1949 roku. Stało się to dzięki inicjatywie notariusza Stanisława Janickiego i pełnych zapału ludzi takich jak Józef Graj, Alojzy Landa, Jan Karasek, dr. Damazy Tilgner, Kurt Tomaszewski, Zbigniew Dobrosielski, Tadeusz Pucia, Polasiński i inni. Ich entuzjazm do pracy społecznej i radość do żeglowania wzmaga fakt, ze Bydgoszcz położona jest w centrum krajowych, na ważnym szlaku żaglowym miedzy Wisłą, Odra i portami Bałtyku.


W dniu 21 maja 1950 roku na przystani w Łegnowie załopotała znowu bandera Yacht Klubu Polski i rozpoczęło się na nowo życie żeglarskie. Odnowiono przyjaźń z bandera i kolegami, z woda i wiatrem. Jednak w tym samym roku rozwiązano Klub, a jego członkowie przeszli do nowo powstających sekcji żeglarskich Związkowych Zrzeszeń Sportowych, np.: Ogniwo, Start itp.


Po siedmioletniej przerwie Yacht Klub Polski ponownie rozpoczął swoja działalność. Było 24 kwietnia 1957 roku, kiedy Zarząd Klubu uzyskał zatwierdzenie Zarządu Głównego Yacht Klub Polski. Komandorem Klubu wybrano notariusza Stanisława Janickiego. Klub uzyskał teren pod nowa przystań żeglarska przy ul. Witebskiej 14/16 nad torem regatowym w Brdyujściu (istniejąca do dnia dzisiejszego) oraz prawo do organizowania kursów szkoleniowych na stopnie żeglarskie. Członkami nowego Zarządu byli: Kol. Kol. Jan Karasek – Vice Komandor, Rajmund Szalek – Sekretarz, Zbigniew Dobrosielski – Skarbnik, Alojzy Landa – Kapitan Portu, mecenas Bronisław Koch – Gospodarz. Klub liczył 31 członków. Za własne pieniądze Klub zakupił 2 jachty klasy „Pirat”, jacht klasy „Omega” i „Fina”. Wkrótce, dzięki zabiegom i prężności nowego Zarządu Klubu przystąpiono od 1958 roku do budowy własnej przystani żeglarskiej przy ul. Witebskiej. Był to okres, kiedy rzadziej brało się do reki ster, a częściej łopatę i kilof. Z tym uznaniem i szacunkiem należy wymienić tych którzy zbudowali istniejące do dziś budynki, pomosty i zagospodarowali teren przystani. Należą do nich: St. Janicki, Wł. Bujak, Zb. Dobrosielski, Cz. Dreger, J. Karasek, A. Landa, H. Krawczewski, M i Zdz. Kostrzewa, K. Józefczyk, Karol Czajkowski, Tadeusz Czarniawski, Stefan Kwiatkowski, Kazimierz Konkolewski, Bronisław Koch, August Majcher, Edward Woźniakowski, Jan Wyścicki i inni.


W dniu 15 maja 1958 roku odbyło się uroczyste podniesienie bandery na nowej przystani. Od tego czasu, co roku w pierwsze dni maja staja przed masztem flagowym umundurowane szeregi żeglarzy, aby rozpocząć uroczyście nowy, kolejny sezon klubowej pracy i żeglarskiej przygody.


Okres bujnego rozwoju klubu datuje się od 1960 roku 0 powiększyły się szeregi członków, przybyło dużo młodzieży – urzeczonej białymi żaglami. Trzeba przy tym podkreślić, ze skład społeczny członków dawno już zmienił poprzedni elitarny charakter. Dziś klub jest organizacja społeczna dostępna dla wszystkich, toteż w 1962 roku klub liczył 47 członków, 12 sterników jachtowych, 18 żeglarzy, 17 bez stopnia oraz 7 jednostek pływających. Członkowie budują pomosty i zagospodarowują teren przystani, klub się rozwija.


W 1967 roku liczy 76 członków, a jednostek pływających posiada 12 jednostek. Młodzież naszego klubu startuje w regatach, sięgając coraz częściej po czołowe miejsca w regatach międzyklubowych, jak i okręgowych. W tym czasie trenerem klubu jest Edward Tomaszewski, a wychowankami jego są żeglarze: Witold Tejkowski, Andrzej Herman, bracia Jerzy i Ryszard Chilewscy, Janusz i Włodzimierz Wełnowscy, Mirosław Bręczkiewicz, Mariusz Woziwodzki i inni. Żeglarze poświęcają dożo czasu na turystykę i rekreacje pod żaglami, nie zapominając o szkoleniu młodzieży na wyższe stopnie żeglarskie.


Od 1967 roku klub rozbudowuje się i modernizuje przystań. W tym czasie funkcje Komandora pełni mgr. Stefan Gajdecki. Otrzymujemy z odzysku drewniany barak o powierzchni 300m k/w i przystosowujemy go do naszych potrzeb, urządzamy w nim świetlicę, kapitanat, salkę konferencyjną, kuchnie, sanitariaty, szatnie oraz hangar dla lodzi. Szczególną ofiarnością wyróżnili się: Władysław Bujak, Benedykt i Leon Chilewscy, Bolesław Cuskie, Marcell Erdman, Alojzy Gładykowski, Waldemar Jarecki, Grzegorz Jarmułowicz, Alojzy Lauda, Maksymilian i Jan Karasek, Barbara i Franciszek Koterscy, Eugeniusz Kwasek, Roman Matuszczak, Bronisław Koch, Witold Sobolewski, Halina Ścieśinska, Lucja Szpręglewska, Edward Tomaszewski, Edward Tobolski, Edward Woźniakowski, Henryk Wieczorek, Antonii Lukowski i inni. W tym czasie, a jest to rok 1972, klub liczy członków 145 ogółem: w tym 31 sterników jachtowych, 57 żeglarzy, 4 instruktorów żeglarstwa i 4 sędziów regatowych. W tym czasie funkcje Komandora klubu pełni Jan Karasek. Klub kupił w tym czasie domek nad Zalewem Koronowskim w Pieczyskach – gdzie powstała nowa baza dla uprawiania żeglarstwa – regatowego i turystycznego. Zakupiono samochód do transportu łodzi na regaty, spływy oraz rejsy żeglarskie po całej Polsce. W 1979 roku klub przyjął sprzęt i cześć kadry szkoleniowej, regatowej z rozwiązanej Sekcji Żeglarskiej Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik” w Bydgoszczy. Zwiększyło to stan posiadania, a przede wszystkim możliwości powiększenia „Szkółki Żeglarskiej”.

W latach 1973 do 1980 działa w klubie prężnie sekcja morska. Najwięcej rejsów odbyto na Bydgoskim jachcie "EUROS" zwodowanym w roku 1967. Członkowie klubu (m.in: Władysław Bujak, Waldemar Jarecki, Grzegorz Jarmułowicz, Jan Karasek, Bronisław Koch, Henryk Krawczeski, Jan Kwasek, Łucja Szpręglewska, Bogdan Specjał, Halina i Waldemar Ściesińscy) wzięli udział w pomad 40 rejsach morskich.


Na początku lat 80-tych zawodnicy startowali również na desce w kl. „Windglider”, odnosząc znaczne sukcesy, co było powodem do powołania Grzegorza Lewczuka do składu kadry Polski. Najważniejszymi działaniami YKP były rejsy żeglarskie po wodach śródlądowych i wypoczywanie pod żaglami połączone z poznawaniem naszego pięknego kraju i przeżyciem żeglarskich przygód. Pierwsze rejsy ograniczały się do niedzielnych pływań po rzece Brdzie i Wiśle. Z czasem jednak, kiedy klub dorobił się jachtów kabinowych można było odbywać rejsy wielodniowe. Niektórzy członkowie udoskonalili swoje umiejętności żeglarskie w rejsach morskich na jachtach zagranicznych. Były tez organizowane festyny dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” – na przystani, z pływaniem dla dzieci na jachtach.


W 1985 roku członkowie klubu rozpoczęli budowę jachtów kabinowych sposobem maszoperyjnym. Wybudowano 12 sztuk. W roku jubileuszu 60-lecia (1994) stan członków liczył 60, w tym 10 kobiet, a flotylla nasza wynosiła 42 jednostki pływające. Działalność klubu zmierza do pełnego zrealizowania założeń zgodnych z własnymi planami i programem PZZ o Zarządu Głównego Yacht Klub Polski. Z tej ogólnej liczby członków za swoja długoletnia prace na rzecz klubu i innych organizacji społecznych, żeglarskich i sportowych niektórzy posiadają następujące wyróżnienia:

 • 2 członków posiada tytuł v-ce Komandora honorowego ZG YKP
 • 4 członków posiada najwyższe odznaczenie YKP „Komandorie”
 • 24 członków posiada odznaczenia „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”
 • 11 członków posiada tytuł honorowego członka Yacht Klubu Polski Bydgoszcz
 • 35 członków posiada indywidualny patent flagowy Yacht Klub Polski
 • 30 członków posiada odznaki 70-lecia Yacht Klubu Polski
 • 9 członków posiada „Złotą Odznakę” Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego


Przez lata działalności Klubem kierowali następujący Komandorzy YKP Bydgoszcz:

 1. inż. Stanisław Marian Tychoniewicz 1934-1936
 2. mec. Stanisław Janicki 1936-1938
 3. inż. Ludwik Hermel 1938- 1939
 4. mec Stanisław Janicki 1949-1956
 5. mec. Stanisław Janicki 1957-1958
 6. Jan Karasek 1958-1960
 7. inż. Stefan Kwiatkowski 1960-1961
 8. inż. Zdzisław Kostrzewa 1961-1962
 9. inż. Henryk Borsuk 1962-1963
 10. inż. Ryszard Klawe 1963-1964
 11. mgr Stefan Gajdecki 1964-1969
 12. Jan Karasek 1969-1982
 13. inż. Waldemar Jarecki 1982-1984
 14. mgr Bogdan Kaniecki 1984-1991
 15. mgr. Zenon Pełczyński 1991-1997
 16. Andrzej Rachwalski 1997-2010
 17. inż.pil. Mieczysław Mikołajczyk 2011-2019
 18. Wojciech Wirszyłło 2019 - obecnie


Ostatnie lata w działalności YKP to kierowanie Klubem przez Kol. Z. Pełczyńskiego i A. Rachwalskiego, którzy w maksymalnym stopniu starają się utrzymać Klub w czołówce okręgu bydgoskiego. Osiągnięto wyniki nie tylko w działalności sportowej, ale również przystąpiono do modernizacji wszystkich pomieszczeń klubowych z okazji zbliżających się uroczystości. Jest to szczególną zasługą obecnie urzędującego Komandora A. Rachwalskiego, który dodatkowo przyczynił się do reaktywowania „Szkółki Żeglarskiej”. Szkółka Żeglarska ta osiąga coraz lepsze wyniki w działalności sportowej, osiągając czołowe miejsca w regatach. Klub dla młodzieży zorganizowanej w szkółce organizuje obozy żeglarskie, gdzie młodzież doskonali swoje umiejętności.


Obecna działalność YACHT KLUBU POLSKI w Bydgoszczy plasuje Klub w okręgu bydgoskim na czołowym miejscu, nie tylko w działalności sportowej, ale również organizacyjnej.

Kursy i szkolenia